جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

  

 
ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|نقشه سايت|Español
Title
iran
منشور حقوق بشر کوروش در زادگاه خود ایران
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   

لیست کتابهای ادبیات-متون نظم

ردیف

عنوان کتاب

تصحیح و حواشی

ناشر و سال نشر

1

گزیده یوسف و زلیخا

پرویز ناتل خانلری

امیرکبیر/1365

2

گزیده پیرچنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی

سید صادق گوهرین

امیرکبیر/1369

3

گزیده منطق الطیر

سید صادق گوهرین

امیرکبیر/1365

4

گزیده غزل فارسی

زاهرا ناتل خانلری

امیرکبیر/1365

5

گزیده اشعار عنصری بلخی

محمد دبیر سیاقی

امیرکبیر/1365

6

گزیده اشعار استاد منوچهر دامغانی

محمد دبیر سیاقی

امیرکبیر/1369

7

گزیده بوستان سعدی

محمد استعلامی

امیرکبیر/1365

8

گزیده اشعار مسعود سعد سلمان

اسماعیل حاکمی

امیرکبیر/1365

9

گزیده بهارستان جامی

اسماعیل حاکمی

امیرکبیر/1369

10

گزیده یوسف و زلیخا جامی

نادر وزین پور

امیرکبیر/1365

11

گزیده المعجم فی معاییر اشعار عجم

ناصرالدین شاه حسینی

امیرکبیر/1364

12

گزیده داستان داوود و سلیمان

عسگر حقوقی

امیرکبیر/1369

13

حکیم ناصر حسرو قبادیانی

نادر وزین پور

امیرکبیر/1364

14

برگزیده جوامع الحکایات

جعفر شعار

امیرکبیر/1369

15

بایزید و جنید

محمد استعلامی

امیرکبیر/1369

16

خلاصه داستان ویس و رامین

اسماعیل حاکمی

امیرکبیر/1365

17

گزیده اشعار وحشی بافقی

احمد رنجبر

امیرکبیر/1369

18

خلاصه گرشاسبنامه اسدی

برات زنجانی

امیرکبیر/1369

19

گزیده اشعار پروین اعتصامی

احمد رنجبر

امیرکبیر/1369

20

نمونه اشعار رودکی

محمد قاسم رامسری

امیرکبیر/1360

21

ضحاک ار شاهنامه فردوسی

محمد قاسم رامسری

امیرکبیر/1364

22

خلاصه داستان لیلی و مجنون

کاوه گوهرین

امیرکبیر/1369

23

برگزیده گلستان سعدی

کاوه گوهرین

امیرکبیر/1365

24

برگزیده اشعار سنایی

برات زنجانی

امیرکبیر/1369

25

گزیده اشعار حدیقه سنایی

احمد رنجبر

امیرکبیر/1364

26

گزیده اشعار یغمایی جندقی

سید علی آل داوود

امیرکبیر/1365

27

منتخب کلیله و دمنه

محمد قاسم صالح رامسری

امیرکبیر/1364

28

گزیده قصاید سعدی

جعفر شعار

امیرکبیر/1365

29

گزیده راحه الصدور و آیه السرور

جعفر شعار

امیرکبیر/1369

30

گزیده جهانگشای جوینی

یدالله شکری

امیرکبیر/1365

31

گزیده اشعار سراج الدین قمری آملی

یدالله شکری

امیرکبیر/1365

32

گزیده غزلیات شمس

احمد رنجبر

امیرکبیر/1369

33

مثنوی معنوی

رینوالدین نیکلسون-مقدمه: احمد فتاحی

گنجینه/

 

 

تصحیح وحواشی 

مقدمه 

 

34

دیوان کامل جامی

هاشم رضی

هاشم رضی

پیروز/1341

35

غزلیات عبدالرحمن جامی

سید بدرالدین یغمایی

یغمایی

شرق/1368

36

دیوان فروغی بسطامی

م. درویش

سعید نفیسی

جاویدان/1368

37

غزلیات فروغی بسطامی

منصور مشفقی

 

صفی علیشاه/1362

5

دیوان حکیم فرخی سیستانی

محمد دبیر سیاقی

محمد دبیر سیاقی

زوار/1371

38

دیوان انوری

محمد تقی مدرس رضوی

محمد تقی مدرس رضوی

علمی و فرهنگی/1372

39

یوسف و زلیخا خاوری شیرازی

 

عباس منظوری

نوید شیراز/1369

40

دیوان بابافقانی شیرازی

احمد سهیلی خوانساری

سهیلی خوانساری

اقبال/1362

41

امیر خسرو دهلوی

سعید نفیسی

م. درویش

جاویدان/1361

42

خمسه امبر خسرو دهلوی

امیر احمد اشرفی

امیر احمد اشرفی

شقایق/1362

43

دیوان منوچهری دامغانی

محمد دبیر سیاقی

محمد دبیر سیاقی

زوار/1363

44

دیوان حکیم ظهیرالدین فارابی

احمد شیرازی

 

فروغی/1361

45

رباعیات بابا افضل کاشانی

سعید نفیسی

سعید نفیسی

فارابی/1363

46

دیوان امام خمینی(ره)

 

فاطمه طباطبایی

نشر و تنظیم آثار امام/1372

47

کلیات دیوان وحشی بافقی

 

محمد عباسی

فخر رازی/1368

48

کلیات دیوان رودکی سمرقندی

براگینسکی

 

فخز رازی/1368

49

دیوان کامل رودکی سمرقندی

اسماعیل شاهرودی

اسماعیل شاهرودی

فخر رازی/1368

50

دیوان همای شیرازی

 

احمد کرمی

1363

51

دیوان حکیم قاآنی شیرازی

 

ناصر هیری

ارسطو/1363

53

دیوان پروین اعتصامی

 

ملک الشعرا بهار

نگاه/1373

54

دیوان پروین اعتصامی

 

بدرالدین یغمایی

ایران/1371

55

شاهنامه هکیم ابوالقاسم فردوسی

 

محمد سعید رامپوری

سعدی/1370

56

شاهنامه فردوسی (جلد پنجم)

محمد رمضانی

 

 

57

خلاصه شاهنامه فردوسی

محمد علی فروغی

محمد علی فروغی

سعدی/1362

58

کلیات مثنوی مولوی

م.درویش

بدیع الزمان فروزانفر

علمی/1357

59

مثنوی معنوی

رنیوالدین نیکلسون

 

مولی/1365

60

دیوان خواجه حافظ شیرازی

ابوالقاسم انجوی

انجوی شیرازی

جاویدان/1361

61

دیوان حافظ شیرازی (انجمن خوشنویسان)

 

محمود گلشن کردستانی

انجمن خوشنویسان/1359

62

دیوان حافظ

 

 

سعدی/1366

63

سفینه غزل

سید ابوالقاسم انجوی

محسن هشترودی

جاویدان/1363

64

رباعیات خیام نیشابوری ( به سی زبان)

 

 

پدیده/1366

65

غزلهای سعدی (جلد دوم)

نورالله ایرانپرست

 

دانش/1357

66

بوستان شیخ اجل سعدی

 

حسین رزمجو

امیرکبیر/1364

67

بوستان سعدی

نورالله ایرانپرست

 

دانش/1368

68

گلستان سعدی

محمد محیط طباطبایی

محمد محیط طباطبایی

دیزکوهی/1371

69

کلیات سعدی

 

عباس اقبال آشتیانی

علمی/1372

70

کلیات سعدی

محمد علی فروغی

محمد علی فروغی

امیرکبیر/1365

71

دیوان مسعود سعد سلمان

 

ناصر هیری

گلشایی/1363

72

کلیات دیوان شهریار

 

محمد حسین شهریار

نگاه ازرین/1371

73

مخزن الاسرار نظامی گنجوی

 

حسین الهی قمشه ای

انجمن خوشنویسان/1370

74

خمسه نظامی

بهروز ثروتیان

بهروز ثروتیان

توس/1363

75

خسرو و شیرین نظامی

 

 

1355

76

دیوان قصاید و غزلیات نظامی

سعید نفیسی

سعید نفیسی

فروغی/1363

77

خسرونامه عطار نیشابوری

احمد سهیلی خوانساری

سهیلی خوانساری

زوار

78

دیوان عطار نیشابوری

تقی تفضلی

تقی تفضلی

علمی و فرهنگی/1366

79

الهی نامه عطار نیشابوری

فواد روحانی

فواد روحانی

زوار/1364

80

مظهرالعجایب و مظهر عطار نیشابوری

احمد خوشنویس

احمد خوشنویس

سنایی/1345

81

خسرونامه عطار نیشابوری

احمد سهیلی خوانساری

سهیلی خوانساری

زوار

82

منتخب منطق الطیر عطار نیشابوری

 

حسین الهی قمشه ای

انجمن خوشنویسان/1368

83

منطق الطیر عطار نیشابوری

سید صادق گوهری

صادق گوهری

علمی و فرهنگی/1371

84

منطق الطیر

احمد خوشنویس

احمد خوشنویس

سنایی

85

دیوان عبدالقادر بیدل دهلوی

خلیل الله خلیلی

 

بین الملل/1363

86

دیوان صائب تبریزی (جلد اول)

محمد قهرمان

محمد قهرمان

علمی و فرهنگی/1364

87

دیوان صائب تبریزی (جلد سوم)

محمد قهرمان

 

علمی و فرهنگی/1364

88

دیوان هاتف اصفهانی

وحید دستگردی

عباس اقبال آشتیانی

فروغی/1369

89

دیوان هاتف اصفهانی

محمود شاهرخی

محمد علیدوست

مشکوه/بهاران-1371

90

عارف قزوینی شاعر ملی ایران

سید هادی حائری

 

جاویدان/1364

91

غزلیات خواجوی کرمانی

 

 

خدمات فرهنگی کرمان/1371

92

گاتها-سرودهای مینوی  زرتشت

حسین وحیدی

 

آفتاب/1366

93

گنجواره سهیلی

 

مهدی سهیلی

پوپک/1362

94

بوی بهار می دهد/شعر مهدی سهیلی

 

 

پوپک/1365

95

کاروانی از شعر- منتخب اشعار

مهدی سهیلی

 

سنایی/1364

96

ارغنون (مجموعه شعر اخوان ثالث)

 

 

مروارید/1363

97

از این اوستا (مجموعه شعر اخوان ثالث)

 

 

مروارید/1362

98

آخر شاهنامه (مجموعه شعر اخوان ثالث)

 

 

مروارید/1363

99

اشک شفق-شاهکارهایی از اشعار مذهبی

 

رضا معصومی

ماه نو/1357

100

گزیده اشعار فریدون مشیری

 

 

مروارید/1369

101

پیاده روها-منظومه م.ع سپانلو

 

 

اسفار/1363

102

علی در شعر و ستایش فارسی

 

جواهری وجودی

بوعلی/1366

103

کشکول نغمه های خون. استاد شهریار

 

محمد حسین شهریار

ارشاد آذربایجان/1363

 

 

 

 

 

ادبیات-شرح، نقد و تحلیل

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده/مولف

مترجم

ناشر

1

تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی مولوی

محمد تقی جعفری

 

اسلامی/1361

2

شرح لغات و مشکلات دیوان انوری

سید جعفر شهیدی

 

علمی و فرهنگی/1364

3

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوری

بدیع الزمان فروزانفر

 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی/1374

4

حافظ نامه (شرح اشعار حافظ)

بهاء الدین خرمشاهی

 

علمی فرهنگی/سروش  1372

5

تحلیل اشعار ناصرخسرو

مهدی محقق

 

دانشگاه تهران/1363

6

در قلمرو آفتاب(تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

علی محمد موذنی

 

قدیانی/1372

7

درباره ادبیات و نقد ادبی

خسرو فرشید ورد

 

امیرکبیر/1363

8

نقد ادبی

عبدالحسین زرین کوب

 

امیر کبیر/1361

9

فردوسی و هومر

کامران جمالی

 

اسپرک/1368

10

فرهنگ اشعار صائب

احمد گلچین معانی

 

علمی و فرهنگی/1364

11

تصویرگری در غزلیات شمس

سید حسین فاطمی

 

امیرکبیر/1364

12

شعر افلاکی-مروری بر اندیشه و زندگی فردوسی

میثاق امیر فجر

 

اطلاعات/1365

13

نقد آگاه  (جلد یکم)

مجموعه مقالات

 

آگاه/1363

14

نقد آگاه  (جلد چهارم)

مجموعه مقالات

 

آگاه/1363

15

تماشاگه راه-مباحثی پیرامون حافظ

استاد مطهری

 

صدرا

16

زبان فارسی، زبان علم

مجموعه مقالات

 

مرکز نشر دانشگاهی/1365

17

نقش اقبال در ادب پارسی هندی

سید مظفر حسین برنی

مهدی افشار

وزارت ارشاد/1364

18

پاسداران حماسه غدیر-غدیر در شعر

پرویز عباسی

 

نور فاطمه/1364

19

نمایشنامه ایوب

 

 

 

ادبیات-مبانی تئوریک

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم/تصحیح

ناشر

1

تاریخ زبان فارسی

پرویز ناتل خانلری

 

نشر نو/1366

2

شمار و مقدار در زبان فارسی

سید محمود نشاط

 

دانشگاه تهران/1359

3

معانی و بیان

جلیل تجلیل

 

مرکز نشر دانشگاهی/1365

4

آموزش روزنامه نگاری

محسنیان راد

 

وزارت ارشاد/1373

5

راهنمای نگارش

 

 

وزارت امورخارجه/1364

6

دستور زبان فارسی

ع-خیاپلور

 

تهران/1372

7

قواعد تجوید

سید محسن موسوی

 

دارالقرآن/1366

8

دستور زبان فارسی

عباسعلی مولوی

 

1363

9

صرف ساده

علی قدوسی

 

دارالعلم

10

عربی آسان

سید کاظم موسوی-روزبه

 

محمدی/1350

11

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی

محمد رضا باطنی

 

امیرکبیر/1364

12

دستور زبان فارسی

پنج استاد

 

 

13

قواعد صرف و نحو

جمال زارعی

 

سعدی/1366

14

واژه های ایرانی در زبان انگلیسی

محمد علی سجادیه

 

بنیاد نیشابور/1364

15

دستور زبان انگلیسی

علاء الدین پازارگادی

 

امیرکبیر/1356

16

روانشناسی رشد زبان

حسین لطف آبادی

 

آستان قدس/1365

17

روشهای آموزش زبان و مسایل زبانشناسی

مجموعه مقالات

 

آستان قدس/1365

18

رمان چیست

 

محسن سلیمانی

نشرنی/1374

19

داستان، تعاریف و ابزارها

ناصر ایرانی

 

کانون پرورش فکری/1364

20

راهنمای نامگذاری

 

 

سازمان ثبت احوال

21

هنجار گفتار

سیدنصرالله تقوی

 

فرهنگسرای اصفهان/1363

 

ادبیات-متون نثر

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده/مولف

مترجم/تصحیح

ناشر و سال نشر

1

ترجمه کهن مقامات حریری

علاء الدین افتخار جوادی

 

1363

2

برگزیده متون ادب فارسی

شورای نویسندگان

 

مرکز نشر دانشگاهی/1366

3

نمایشنامه رومئو و جولیت

ویلیام شکسپیر

علاءالدین پازارگادی

علمی و فرهنگی/1365

4

سیاستنامه (سیرالملوک)

خواجه نظام الملک طوسی

جعفر شعار

امیرکبیر/1364

5

جوامع الحکایات

فریدالدین محمد عوفی

تص:جعفر شعار

انقلاب اسلامی/1363

6

تمثیلات-شش نمایشنامه و یک داستان

میرزا فتحعلی آخوندزاده

محمدجعفر قرچه داغی

خوارزمی/1356

7

دستورالوزاره

محمود الحسین اصفهانی

تص:رضا انزابی نژاد

امیرکبیر/1364

8

متون نثر و نظم-درس دوره لیسانس

مجموعه متن

 

دانشگاه آذرآبادگان/1354

9

بلال بلال

ه. آ.کرگ

یعقوب آژند

امیرکبیر/1362

10

نمایشنامه ایوب (ع)

فرج الله سلحشور

 

حوزه هنری/1364

11

کعبه در زنجیر

محمد حسن زورق

 

سروش/1362

12

نخل

مرادی کرمانی

 

سحاب/1361

13

فریاد مرا بشنو

میلدرد تیلور

ثریا قزل ایاغ

شکوفه/1365

14

کارنامه سه ساله

جلال آل احمد

 

رواق/1357

15

عید پاک و هشت داستان دیگر

مجموعه داستان

محسن سلیمانی

برگ /1364

16

تذکره الاولیا

عطار نیشابوری

رینولد نیکلسون

میلاد/1376

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
پرچم مقدس ایران

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سازمان فرهنگ و ارتباطات

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور

مجله دنیای ایرانی

گسترش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی ویژه کودکان

سايت آموزش زبان فارسي

شبکه جهانی جام جم

شبکه بین المللی تلویزیونی آی فیلم

رادیو ایران

میراث فرهنگی ایران

پیک دوستی
vote
این وب سایت در اطلاع رسانی برنامه های رایزنی چه اندلزه مفید است؟

خیلی زیاد (39%)

70

زیاد (17%)

30

کم (44%)

79


تعداد کل اراء :(179)
UsersStats
Visitorsofpage: 4862
Visitorsofday : 89
Visitorsofpage : 2275150
Onlinevisitors : 2
PageLoad : 1.2344